Sustainable Food Waste

Vi bidrar till en ansvarsfull och hållbar hantering av tempererat livsmedel

Kasta inte bra mat på grund av en temperaturavvikelse

Se kvarvarande hållbarhet

Räkna ut nytt bäst före-datum

Analysera

Minska matsvinn

Hur fungerar Sustainable Food Waste appen?

Registrera temperaturavvikelse

Ange temperatur, tid, livsmedelsprodukt och nuvarande bäst före-datum

Tydlig indikation

Få information om hur livsmedlets hållbarhet har påverkats av temperaturavvikelsen med hjälp av vetenskapligt säkerställd data

Ta beslut

Appen fastställer om produkten måste kasseras eller om den går att konsumera med hänsyn till den förkortade hållbarheten

Analysera

Ett statistiskt verktyg för kartläggning och analys vilket möjliggör implementering av åtgärder

Ett globalt problem

Samtidigt som den globala hungern ökar så slängs en tredjedel av all mat som produceras. För att kunna möta behovet av livsmedel från den globala befolkningsökningen, måste mer mat produceras de närmaste fyra decennierna än under de senaste 9 000 åren!

0 %
av all mat som
produceras slängs
Idag kasseras stora mängder livsmedel på grund av en osäkerhet kring produkternas kvalitet och hållbarhet. Exempelvis vid tillfällen där produkterna blivit utsatta för en misstänkt temperaturhöjning, det vill säga en bruten kylkedja. Mat som slängs men som troligen hade kunnat konsumeras om det hade kunnat utvärderas på ett säkert sätt.
Sustainable Food Waste appen kan med hjälp av säkerställd data, ge aktörerna i livsmedelskedjan tydlig och aktuell information om hur en produkts hållbarhet kan ha påverkats av en temperaturhöjning och därigenom förhindra onödigt matsvinn.

Nyfiken på hur vi kan hjälpa dig?

Vi berättar gärna mer om hur Sustainable Food Waste kan hjälpa dig spara pengar och samtidigt värna om miljön

Våra partners

GL-Konsult

Nämnda i