Rädda livsmedel & spara pengar

SFW Appen säkerställer kvarvarande hållbarhet vid en temperaturhöjning i kylkedjan.

För mer info besök hemsidan via dator

Introducerar SFW Appen

Lösningen som ger en snabb samt enkel överblick över den mikrobiella säkerheten och hållbarheten i livsmedelsprodukter som utsatts för en temperaturavvikelse.

Såhär funkar appen

Välj produkt

Vi har en databas med över 140 olika produkter, båda kylda och frysta. Samtliga livsmedelsprodukter har unika hållbarhetsmodeller som är vetenskapligt validerade. 

Ange avvikelse

Ange informationen som krävs för att beräkna den kvarvarande hållbarheten. Informationen finns redan tillgänglig för alla livsmedelsaktörer. Tar max 1 minut!

Se resultatet

Nu är det möjligt att effektivt minska matsvinn och totalkostnad i försörjningskedjan genom att tillvarata restvärden med livsmedelssäkerhet som högsta prioritet! 

Dela resultatet

En temperaturavvikelse innebär inte med nödvändighet en totalskada med påföljande negativa konsekvenser. Minska ditt (kli)matavtryck utan att äventyra livsmedelssäkerheten!

1 ton
Räddad mat
1 Msek
räddat varuvärde
1 ton
Donerad mat

Fördelarna med SFW Appen

Säkerställer hållbarhet

En objektiv och vetenskapligt säkerställd bedömning av kvarvarande hållbarhet baserat på data från forskningsinstitut.

Kvalitetspåverkan

Ta del av ett kvalitetsutlåtande gällande temperaturhöjningens påverkan på produktkvalitén.

Värdeminskning

Säkerställ att livsmedlet går att konsumera genom att se hur bakteriehalten har påverkats av temperaturavvikelsen.

Vidareförsäljning

Sälj partier med förkortat bäst-före datum eller annat överskott och nå ut till våra uppkopplade inköpare som värdesätter att rädda livsmedel!

Donationsportal

Vi tar hand om all administration och spårbarhetsarbete. Via vår donationsplattform får Stadsmissionen all data som de behöver.

Analys

Med SFW Appens kraftfulla analysverktyg får ni full kontroll på era temperaturavvikelser. När, var, vilka produkter? SFW Analys ger er svaret.

En komplett lösning för matsvinn

Kundutlåtande

Resultaten du kan förvänta dig

Genom att säkerställa den kvarvarande hållbarheten
har våra kunder undvikit att kassera livsmedel på
felaktiga grunder och betala felaktig ersättning.

Via vidareförsäljningen får du intäkter som du inte
hade räknat med och dessutom ser du till att
maximera godsets värde.

Vid de tillfällen då hållbarheten har påverkats så lite
att mottagaren fortfarande kan hantera godset
slipper du onödiga retursändningar.

Se hur andra har lyckats med SFW Appen

Du kan också rädda mat och spara pengar!

Prata med oss så kan vi visa hur lätt det är att använda SFW Appen vid temperaturavvikelser.

© 2023 Sustainable Food Waste SFW AB