About us

Om Sustainable Food Waste

Bakgrund

Varje år slängs ungefär en miljon ton mat i den svenska livsmedelskedjan. Mycket av den mat som utgör matsvinnet i Sverige slängs ofta på grund av en osäkerhet kring produkternas kvalitet och hållbarhet när produkterna blivit utsatta för en misstänkt temperaturhöjning i kylkedjan.

Problem

En mindre eller kortare temperaturhöjning innebär oftast inte att produktkvaliteten försämras märkbart utan endast att hållbarheten förkortas. Idag saknas ett gemensamt accepterat synsätt på hur temperaturhöjningar i kyl- och fryskedjorna påverkar livsmedlets hållbarhet. Detta resulterar i att en stor del av livsmedlen ofta kasseras på felaktiga grunder. Detta bestämde vi oss att försöka ändra på.

Lösning

Sustainable Food Waste är en food tech startup som utvecklar en app för att mäta hur en produkts hållbarhet kan ha påverkats av en temperaturhöjning under en viss tidsperiod. Vår vision är att bidra till ansvarsfull och hållbar hantering av livsmedel genom teknisk innovation. Vi ser behovet, aktörerna har möjligheterna att agera, Sustainable Food Waste är en lösning och tillsammans har vi alla ett gemensamt ansvar att bidra till ett minskat matsvinn.

Jacob Petersson

Grundare & VD / Sälj

Nazih Hazime

Grundare & Utvecklare

Teamet

Livsmedelsforskare, Mikrobiolog, Temperaturexpert, Förpackningsingenjör och Systemutvecklare