Ett koncept för alla aktörer

Producent

•Objektiv och tillförlitlig hållbarhetskalkylering vid temperaturavvikelser
 

•Vetenskapligt stöd i reklamationsdiskussioner

•Ökad förståelse för vikten av temperaturreserv i produkten

Grossist

•Kompetensstöd vid mottagningskontroller
 
•Minskat matsvinn genom ökad livsmedels- och temperaturkunskap
 
•Utbildning om hur olika livsmedel påverkas av TTT och PPP 

Transportör

•Färre onödiga retursändningar – reducerad miljöpåverkan

•Färre onödiga reklamationer och tvister
 
• Oberoende bedömning av kvarvarande hållbarhet vid temperaturavvikelse

Detaljist/Restaurang

•Minskat temperaturberoende matsvinn 
 
•Mindre brist i hyllan och ökad försäljning av varor med kort bäst före datum 

•Ökad kunskap om temperaturens påverkan på olika livsmedel