Vanliga frågor

Nu kan du se till att konsumerbar mat kommer till användning! Varje dag slängs det mat på grund av en osäkerhet kring kvarvarande hållbarhet vid en temperaturhöjning. Med Sustainable Food Waste Appen kan du säkerställa den kvarvarande hållbarheten. Du räddar livsmedel och undviker kostnader samtidigt som du gör gott för miljön – win win, alltså! Dessutom tydliggör du din hållberhetsprofilering.

Samtliga mikrobiologiska beräkningsmodeller i Sustainable Food Waste’s databas är baserade på data erhållna från tester med livsmedelsproducenter från erkända universitet i Europa. Till grund ligger dessutom en tillförlitlig datainsamling och laborativa tester genomförda av RISE (Research Institutes of Sweden). Sustainable Food Waste’s mikrobiologiska beräkningsmodeller är även kontrollerade gentemot Livsmedelsverkets livsmedelsdatabas, version 2022-05-24. 

Alla modeller är vetenskapligt validerade för det livsmedel som ska utvärderas. Sustainable Food Waste SFW AB rekommenderar att använda beräkningsmodellerna endast för att skapa stöd i en beslutsprocess. 

Det är inte enbart vilken temperatur som registreras som har effekt, utan även den tid som produkten utsätts för temperaturen.

Våra tester och beräkningsmodeller visar att en temperaturhöjning (beroende av dess längd och den aktuella temperaturen) nästan aldrig ger så stora konsekvenser att det är försvarbart att reklamera/destruera produkten.

En förhöjd temperatur i ett steg kan helt eller delvis kompenseras genom att livsmedelsprodukten förvaras i rätt temperatur i nästkommande steg.

Detta innebär att en mindre temperaturhöjning under kort tid oftast inte försämrar produktkvaliteten utan endast att hållbarheten eventuellt kan ha förkortas.  

Det är tillåtet att märka om gods om bäst-före dagen har förkortats. Detta är det enda alternativet vid en temperaturhöjning. 

Tre mätpunkter gäller när du vill genomföra en utförlig mätning. Enligt rutin uppsatt av Svensk Dagligvaruhandels branschriktlinje “Rätt temperatur under lagring och transport för kylda och frysta livsmedel” ska pallens övre lav, mellersta lav och nedre lav mätas vid en konstaterad temperaturhöjning. 

Vidare genom dessa tre mätpunkter kan Sustainable Food Waste Appen visa hur pallens olika lav påverkas av temperaturhöjningen. 

Fler frågor?