Börje Jönsson Gruppen, Sverige

Räddar restvärde

Det var den vetenskapligt säkerställda bedömningsgrunden som fick Börje Jönsson Gruppen att använda SFW Appen för att minimera temperaturavvikelsernas påverkan på matsvinn och totalkostnad. Som aktör inom försörjningskedjan av livsmedel uppmärksammar Börje Jönsson Gruppen återkommande matsvinn. En stor orsak till det matsvinn som uppstår i kylkedjan är osäkerheten kring kvarvarande hållbarhet vid temperaturavvikelser. Trots vetskapen om att livsmedlet oftast är säkert att konsumera var det svårt att bevisa det. Men inte längre!
Nu räddar de en massa livsmedel med SFW Appen!

Med SFW Appen har Börje Jönsson Gruppen

Räddat livsmedel vid varje tillfälle med SFW Appen

Minskat sitt klimatavtryck med 4,5 ton CO2e

Sålt vidare gods via SFW för 79,5% av varuvärdet

Kundsegment

Transportör

Antal lastbilar 

150

Kyl & Frystransporter

40% av den totala verksamheten

Favoritfunktion i SFW Appen

SFWs plattform för vidareförsäljning

Om Börje Jönsson Gruppen

Sedan 1954 då Börje Jönsson startade sitt åkeri har kvalitet för kunden varit företagets främsta ledstjärna. Börje Jönsson Gruppen erbjuder vägtransporter med moderna, energieffektiva fordon utför vi transporter anpassade för aktuell godstyp. Hos Börje Jönsson får du en kompetent transportör som tar hand om ditt gods med omsorg. Börje Jönsson Gruppen arbetar med hållbarhet som ledord och skapar transporter där miljöpåverkan är så liten som möjligt samtidigt som kvaliteten är i toppklass.

© 2023 Sustainable Food Waste SFW AB