GDL, Sverige

En effektivare hantering

GDL arbetar aktivt med att minimera miljöbelastningen från deras utförda tjänster. Som aktör inom försörjningskedjan av kylda och frysta livsmedel uppmärksammar GDL återkommande matsvinn i logistikkedjan. Med SFW Appen har GDL kunnat säkerställa kvarvarande hållbarhet vid en temperaturavvikelse och därigenom bidragit till att minska matsvinnet i sin försörjningskedja. De har hållbarhet högt på agendan och har på kort tid uppnått fantastiska resultat!

Med SFW Appen har GDL

Räddat över 35 ton livsmedel från att kasseras

Minskat sitt klimatavtryck med 17 ton CO2e

Sänkt sina kostnader med över 40% per avvikelse

Kundsegment

Transportör

Antal lastbilar (inkl underlev)

1200

Kyl & Frystransporter

10% av den totala verksamheten

Favoritfunktion i SFW Appen

Att säkerställa bäst före-datum i realtid

Om GDL

GDL erbjuder integrerade transportlösningar med nationella och regionala leveranser direkt till kunder eller via distributionscentraler. Genom att vara lokalt förankrade och samtidigt ha tillgång till stora resurser inom transport och logistik strävar GDL efter att skapa trygghet genom hela leveranskedjan. Med GDL får kunden en komplett leverantör inom transport och logistik med högt kvalitet- och miljöfokus som förstår kundens önskemål och förväntningar.

© 2023 Sustainable Food Waste SFW AB