Stadsmissionens Matscentraler, Sverige

Tillsammans räddar vi mat

Produkter med en säkerställd hållbarhet av SFW Appen, men för kort hållbarhet för att hanteras genom de ordinarie kanalerna i försörjningskedjan, kan doneras till Stadsmissionen istället för att kasseras. SFW understödjer denna parallella försörjningskedja med en donationsportal och kan på detta sätt säkerställa att matsvinn är den absolut sista utvägen. Tidigare har det inte varit särskilt vanligt att Stadsmissionen har tagit emot tempererat gods. Via SFWs donationsportal har de fått allt från 180 kg entrecote till 4000 liter mjölk.

Med SFW Appen kan Stadsmissionen nu

Säkerställa att produkter har en god hållbarhet

Erbjuda full spårbarhet för varuägare/donator

Se till att ännu mer livsmedel kommer fler till nytta

Kundsegment

Samarbetspatner

Antal Matmissionen butiker

10 

Uppnådda hållbarhetsområden med SFW

Miljö och social

Favoritfunktion i SFW Appen

Donationsportalen

Om Stadsmission

Matmissionen är Stadsmissions sociala matbutiker som gör gott både för människa och miljö. Matmissionen är ett butikskoncept som går ut på att mat som annars skulle ha gått till spillo tas tillvara och säljs i en social butik där medlemmar får handla varor till en tredjedel eller mindre av vanligt butikspris. Detta är möjligt genom ett samarbete med Svensk Dagligvaruhandel och Dagligvaruleverantörerna.

© 2023 Sustainable Food Waste SFW AB