I fokus

Ny styrelse vald i Sustainable Food Waste SFW AB

Pressmeddelande 22.11.2021

Sustainable Food Waste SFW AB har valt Fredrik Strömblad till ny styrelseordförande och Göran Löndahl till ny styrelseledamot.

Fredrik Strömblad kommer närmast från Föreningen Fisk och Skaldjursrådet där han var VD. Fredrik har en gedigen erfarenhet i livsmedelsbranschen efter att ha varit verksamhetsansvarig för flertalet branschorganisationer inom dagligvarubranschen och dessutom VD för Kuponginlösen (numera CLEARON) och Delfi Marknadspartner. Han har på uppdrag drivit fristående branschorganisationer som Djupfrysningsbyrån, Föreningen Fryst och Kyld Mat, Svenska Kvarnföreningen Fisk och Skaldjursrådet mfl. Fredrik har även arbetat med utveckling av organisationer, varumärkesstrategier och var inspiratör och redaktör till en av de första böckerna om matsvinn – Vinn utan Svinn. Idag äger och driver Fredrik en grossiströrelse inom inredningsbranschen, arbetar som managementkonsult och är sakkunnig åt Fiskbranschens Riksförbund. 

Göran Löndahl är en forskningsveteran med mångårig erfarenhet av hantering av kylda och djupfrysta livsmedel. Göran har en bakgrund som kemiskteknisk ingenjör, med vidareutbildning i livsmedelsteknik, mikrobiologi och marknadsföring. Tidigare Forskningschef på Frigoscandia AB och huvudansvarig för kvalitetsfrågor. Mångårig utbildare och föreläsare i livsmedelsteknik speciellt med avseende på kyl-och frysteknik. Göran har verkat som styrelsemedlem och ordförande i ett flertal nationella och internationella bransch- och forskningsorganisationer. För närvarande är han svensk representant i Internationella Kylinstitutets Livsmedelskommission i Paris och medlem av institutets expertråd. Han har publicerat mer än 250 vetenskapliga och tekniska artiklar och är författare samt medförfattare till ett flertal fackböcker. Göran driver idag ett konsultföretag med inriktning på livsmedelsteknisk rådgivning.

VD på Sustainable Food Waste SFW AB, Jacob Petersson, säger i ett uttalande:   

“När vi nu går in i en ny, mycket spännande fas under 2022, där vi ska ta stora steg i produktutvecklingen och börja testa i relevant miljö känns det starkt att få in en så pass erfaren och kunnig person som Fredrik i bolaget. Just nu driver vi ett antal dialoger kring pilotprojekt med stora aktörer inom livsmedelssektorn och ser fram emot att kunna genomföra de första testerna tillsammans med dem. Vi har mycket tydliga mål uppsatta för det kommande året. Fredrik kommer bidra med såväl operativ som strategisk vägledning för att se till att vi når våra milstolpar och därmed kan ta ytterligare steg mot att skapa ett nytt temperaturkoncept för livsmedelsbranschen.

Vi får i Göran, utan prut, en välmotiverad ledamot som inte bara adderar forskningskompetens när det kommer till livsmedel och till dessa relaterade temperaturfrågor utan även bidrar med stora kunskaper och erfarenheter i att leda projekt i med- och motgång. Göran har under hela vår resa med bolaget varit generös med sin tid och bidrog med värdefull kunskap långt innan han blev invald i styrelsen av stämman. 

Vi är väldigt glada och ser fram emot ett händelserikt år 2022, med en stark och engagerad styrelse i ryggen.”  

Sedan tidigare sitter före detta revisorn Leif Petersson och entreprenören Alana Khamis i styrelsen som suppleanter. 

För mer information kontakta: 

Jacob Petersson, VD 

jacob@sustainablefoodwaste.se