Bäst före-datum

SFW Appen kan, med hjälp av vetenskapligt bevisade hållbarhetsmodeller, säkerställa en kvarvarande hållbarhetstid under vilken livsmedlet är säkert att konsumera. Appen uppnår detta genom att fastställa hur temperaturavvikelser påverkar hållbarhetstiden i relation till bäst före-/sista förbrukningsdag.

Genom att tydligt presentera ett nytt säkerställt bäst före-datum får kylkedjan fullständig information och en gemensam bedömningsgrund för att besluta om att rädda livsmedlet. 

Antal dagar kvar

SFW Appen erbjuder ger en klar bild av den återstående tiden innan bäst före-datumet löper ut. Denna information är av avgörande betydelse för att fatta välgrundade beslut om hanteringen av livsmedel, vilket i sin tur minimerar onödigt matsvinn.

Genom att se antalet återstående bäst-före dagar, ger SFW Appen dig möjlighet att fatta strategiska beslut om hur livsmedlet ska hanteras, med det övergripande målet att förhindra onödigt matsvinn. Denna insiktsfulla information ger dig möjlighet att bedöma om livsmedlet kan hanteras i de ordinarie kanalerna i försörjningskedjan eller om det måste re-distribueras. 

Bakteriehalt

Samtliga hållbarhetsmodeller är produktspecifika modeller för beräkning av mikrobiell tillväxthastighet beroende av temperaturen och tiden för temperaturavvikelsen. RISE Research Institutes of Sweden AB har säkerställt mikrobiell data och validerat hållbarhetsmodellerna.

På så sätt kan SFW Appen kan ge dig en snabb och enkel överblick över hur bakteriehalten har förändrats under temperaturavvikelsen. Resultatet ger en oberoende status på livsmedelssäkerheten och inkluderar en vetenskapligt säkerställd bedömning av den prognoserade tillväxten av patogena bakterier under den kvarvarande hållbarhetstiden – genom hela kylkedjan.

Produktkvalité

Hållbarhetsmodellerna bygger på lagringstester vid olika temperaturer och planerade temperaturavvikelser utförda  under kontrollerade förhållanden med olika laboratorium i Sverige, Danmark, Tyskland och Holland. Varje enskilt test innehåller så mycket naturlig variation som möjligt: olika producenter, olika processer och olika styckningar. 

Doften hos livsmedel är den sensoriska parameter som förändras först under lagringsperioden. Doften förändras i takt med att bakteriehalten stiger. Med hjälp av de mikrobiella hållbarhetsmodellerna kan SFW Appen på så sätt ge en indikation om produktkvalitén kopplat till bakterietillväxten.

Beräkningar

Vill du läsa mer om hur SFW Appen kan säkerställa kvarvarande hållbarhet, ge ett nytt bäst före-datum, visa hur bakterietillväxten har påverkats och ge ett utlåtande om produktkvalitén? 

Tryck isåfall på knappen nedan. 

Säkerställ hållbarheten vid en avvikelse

Prata med oss så visar vi hur du enkelt kan rädda livsmedel med SFW Appen. 

© 2023 Sustainable Food Waste SFW AB