Nytt bäst-före datum

SFW Appen ger dig ett tydligt resultat om en kvarvarande hållbarhetstid under vilken livsmedlet är säkert att konsumera. Detta gör appen genom att generera ett säkerställt nytt bäst-före datum under vilken livsmedlet behåller sina sensoriska egenskaper!

Med en tydlig illustration över minskningen i bäst-före dagar blir det enklare att diskutera varuvärdesersättning istället för att ha långdragna reklamationstvister. 

Antal dagar kvar

Med en tydlig presentation över antalet kvarstående bäst-före dagar blir det enkelt att fatta beslut om hur livsmedlet ska
hanteras så att inte kasseras!

Genom att se antalet bäst-före dagar som är kvar kan du se om livsmedlet går att sälja för konsumtion eller om det måste re-distribueras baserat på din egen försäljningsdata. 

Bakteriehalt

Varje beräkningsmodell använder den uppmätta temperaturen från temperaturavvikelsen för att bestämma hastigheten på livsmedlets bakterietillväxt. 

Med hjälp av detta och tidsintervallet för temperaturavvikelsen, beräknas aktuell bakteriekultur och kvarvarande hållbarhetstid under nuvarande förhållande samt en prognos för bakteriekulturens utveckling under kvarvarande hållbarhetstid. 

Produktkvalité

SFW Appen bedömer även hållbarhet baserat på livsmedlet doft. Doften hos livsmedel är den sensoriska parameter som förändras först under lagringsperioden. 

Vidare finns det utökade kvalitetsrapporter som beaktar färgförändring, frysbränna, kristallisering och andra sensoriska egenskaper som konsumenten värdesätter. 

Beräkningar

Vill du läsa mer om hur SFW Appen kan beräkna kvarvarande hållbarhet, ge ett nytt bäst-före datum, visa hur bakterietillväxten har påverkats och ge ett utlåtande om produktkvalitén? 

Tryck isåfall på knappen nedan. 

Säkerställ hållbarheten vid en avvikelse

Prata med oss så visar vi hur du enkelt kan rädda livsmedel med SFW Appen. 

© 2023 Sustainable Food Waste SFW AB