Livsmedel och temperatur

Ett livsmedels kvalitet förändras succesivt med tiden och livsmedlet blir förr eller senare inte konsumerbart. Kvalitetsförlusten är en ständigt pågående process som orsakas av kemiska, biokemiska, fysiska och mikrobiella förändringar. Samtliga förändringar är temperaturberoende, ju lägre temperatur ju långsammare sker förändringarna. Hållbarheten för kylda och frysta livsmedel –  det vill säga hur länge kvaliteten i avseende på smak, konsistens och näringsvärde kan bibehållas – bygger på kunskaperna om TTT och PPP.

TTT står för tid-temperatur-tolerans. 

Tid: Tidsberoende handlar om hur en produkts hållbarhet och kvalité påverkas av den tiden produkten utsätts för en viss temperatur. 

Temperatur: Temperaturberoende handlar om hur produktens hållbarhet och kvalité påverkas av temperatur. 

Tolerans: Tillsammans utgör ett livsmedels tidsberoende samt temperaturberoende en toleransnivå för hur mycket temperatur förändringar ett livsmedel kan utsättas för innan hållbarheten påverkas. 

PPP står för produkt-process-paketering. 

Produkt: Vilken produkt/råvara dett handlar om och produktens kvalité samt egenskaper. 

Process: Hur produkten processats, det vill säga hur den förädlats samt hur nedkylnings processen genomfördes.

Paketering: Handlar om vilket material som omsluter produkten. Både konsumentförpackning och transportemballage. Det innefattar hur varan paketerats, exempelvis om den är vakumförpackad eller om det är kartong.