Agenda 2030

SFW Appen har räddat över 130 000 kg livsmedel, minskat klimatavtrycket med över 2000 ton CO2e och donerat 28 000 kg till Stadsmissionen. 

En väldigt tydlig koppling till de globala FN målen! Den mest ambitiösa agendan för hållbar utveckling som världen tillsammans antagit. 

Vi har identifierat de viktigaste målen där SFW Appen har störst möjlighet att påverka. Dessa är mål 2, mål 9, mål 11, mål 12, mål 13 och mål 17. Det är allt ifrån ingen hunger, bekämpa klimat-förändringarna till partnerskap med andra intressenter.

Ett av målen sticker ut lite extra och där har vi allra störst möjlighet att ha en positiv påverkan!

En stor påverkan

Idag förväntas företag ta ansvar för hela sin värdekedja. SFW Appens syfte är att göra det möjligt att ta tillvara på  resurser som annars riskerar att kasseras. Det gör att vi slösar mindre och åstadkommer mer. För även om vissa tycks vilja kassera onödigt mycket har ingen råd att slösa på framtiden. 

Med SFW Appen tar livsmedelsaktörer ett aktivt ansvar för livsmedelssäkerheten samtidigt som de bidrar till att minimera skadans påverkan på matsvinn och totalkostnad. 

Vi hjälper livsmedelskedjan att arbeta mer hållbart och att nå hållbarhetsmålen, samtidigt som de både kan minska kostnader och tjäna pengar.

Det är bra för företaget men ännu bättre för samhället!

Vår målsättning

Sedan vår lansering i mars 2023 har vi lyckats rädda 130 ton livsmedel. Tillsammans med våra användare, ska vi under de närmsta åren, se till att rädda ännu mer livsmedel:

  • 2024: 500 ton

  • 2025: 5 000 ton

  • 2027: 50 000 ton

  • 2030: 500 000 ton

SFW kartan

SFW Appen har räddat livsmedel vid avvikelser runt om i Sverige men även i Europa. Från Umeå i norr, till storstäderna Hamburg, Rotterdam, Paris, London och Bologna i Italien. 

Från norr till söder har vi räddat livsmedel och visat att vår lösning fungerar samt skapat ett tydligt värde. 

Vår resa har bara börjat, och vi ser fram emot att fortsätta att utveckla och förbättra SFW Appen för att göra ännu större skillnad i framtiden. Tillsammans kan vi fortsätta att rädda livsmedel, minska matsvinn och främja en mer hållbar och medveten livsmedelsförsörjning i Sverige, Europa och hela världen.

© 2023 Sustainable Food Waste SFW AB