Frigoscandia, Sverige

Håller nere matsvinnet i livsmedelskedjans dolda

Tidtabeller, temperaturer och godsinformation. Det är inte lätt att hänga med Frigoscandia under en arbetsdag. Från livsmedelsproducenter och lager till butiker, köpcentrum eller direkt hem till slutkonsumenten med matkassen. Allt från fisk, grönsaker eller charkprodukter direkt till exempelvis restaurang eller storkök. Frigoscandia har en lång och gedigen historia när det kommer till att vara en pålitlig leverantör med och göra livsmedel tillgängligt med Norden som hemmamarknad. Idag levererar Frigoscandia över en miljon sändningar, till över 50 000 adresser varje år via tjänster som gynnar alla i försörjningskedjan från producent till konsument.

Som ett ledande specialistbolag inom livsmedelslogistik, tar de ett stort hållbarhetsansvar, och föregår med ett gott exempel. Efter ett pilotprojekt under hösten 2022 valde Frigoscandia att börja använda sig av SFW Appen vid temperaturavvikelser för att arbeta mer effektivt, hålla nere kostnader och minska matsvinnet i deras försörjningskedja. 

Utmaning - omständiga temperaturavvikelser

Innan Frigoscandia arbetade med SFW Appen vid temperaturavvikelser använde de sig av företagets interna know-how kunskap. Med sin gedigna kunskap inom livsmedelshantering visste de att temperaturavvikelser oftast inte har en särskilt stor påverkan på livsmedelssäkerheten. Men detta var väldigt svårt att bevisa. Reklamationerna var tidskrävande, långdragna och oftast ett rätt tråkigt ärende att handlägga. Det var svårt att visa temperaturavvikelsens påverkan på hållbarheten, vilket påverkade möjligheten att nå de uppsatta ekonomiska och hållbarhetsrelaterade målen. Det var tydligt att Frigoscandia ville förändra detta!

Skräddarsydd för att passa dagliga arbetsrutiner

I SFW Appen får Frigoscandia ett digitalt resultat av temperaturavvikelsens påverkan på den kvarvarande hållbarheten. I resultatet finns en friskrivning som visar hur SFW Appen har beräknat resultatet med hjälp av oberoende och vetenskapligt säkerställda beräkningsmodeller. Resultatet skickar de över till samtliga involverade parter vid avvikelsen. Det är superkompatibelt med hur de arbetar på en daglig basis.

Bläddra vidare nedåt för att ta del av Frigoscandias upplevelse av SFW Appen.

Osäkerheten kring kvarvarande hållbarhet vid en temperaturavvikelse är ett stort problem som gör att livsmedel, tyvärr, ofta kasseras på felaktiga grunder. Vi såg tidigt ett värde i att använda SFW Appen men var lite osäkra på hur livsmedelskedjan skulle ta emot det. 

Susanne Sörensson, Chef Kundsupport och Reklamation

Deras användande har gett fantastiska resultat

Med hjälp av SFW-appen har Frigoscandia lyckats göra stora framsteg i att minska matsvinnet i händelse av temperaturavvikelser. Deras största prestation hittills – en minskning av det temperaturberoende matsvinnet i deras försörjningskedja med hela 79%, i jämförelse med samma period under föregående år. Samtidigt så säkerställer de att livsmedlet fortfarande uppfyller en god livsmedelssäkerhet. Snacka om en hållbar verksamhet!

En hållbar livsmedelslogistik utvecklas med nya smarta affärsmodeller och teknik där vi ser SFW Appen som en fin lösning för att kunna rädda och redistribuera livsmedel baserat på best practise och vad vi önskar vore en branschstandard!

Fredrik Danielsson, Kvalitets- & Hållbarhetschef

(ROI) Return on investment efter en avvikelse

Sedan början av 2023 har Frigoscandia använt SFW Appen. Det har gjort deras reklamationsarbete vid temperaturavvikelser mycket lättare. Genom att använda SFW Appen har Frigoscandias kostnader orsakade av temperaturavvikelser minskat med hela 62%. Inte nog med det! De har också sett en förbättring i deras handläggningstider vid temperaturavvikelser som har minskat med flera timmar i månaden.

Frigoscandias favorit funktioner

SFW Appen har många bra funktioner men den som utmärker sig är “rädda fler bäst-före dagar” vid temperaturavvikelsens resultatsida. Vid en temperatur-avvikelse hanterar vi alltid godset för att minimera skadans påverkan. Alltid genom att skyndsamt få in produkten i rätt temperatur igen och säkerställa emballaget. Nu kan vi visa att vår hantering minskar temperaturavvikelsens skada, utan att påverka livsmedelssäkerheten. På så sätt har vi lyckats både minska matsvinn och totalkostnad för avvikelsen.

Susanne Davidsson, Claims Specialist Avvikelser 

En mer hållbar transportör i en grön omställning

Frigoscandia är en del av Helsingborgs deklarationen som innebär de har en aktiv roll i att påskynda resan mot klimatneutralitet i linje med Parisavtalet. Med hjälp av SFW Appen har Frigoscandia kunnat minska sin inverkan på miljön och klimatet. Genom allt livsmedel som de har räddat har de undvikt stora mängder CO2e, vilket har hjälpt dem i omställningen mot en grönare logistik.

Ta del av Frigoscandias bästa tips

En användarvänlig lösning med ett tydligt syfte

Med ett användarvänligt gränssnitt och lättförståeliga funktioner kan Frigoscandias användare snabbt och enkelt navigera genom SFW Appen utan några komplicerade inlärningskurvor. Dessutom har SFW Appen utformats för att kunna integrera smidigt med alla delar av livsmedelskedjan, från producenter och leverantörer till distributörer och mottagare.

Appen är så enkel att använda! I våra egna system har vi all data vi behöver och i appen är det ett naturligt och tydligt flöde över hur jag ska mata in informationen. Oftast tar det hela inte mer än 1 minut! SFW Appen är ett verktyg som har blivit en uppskattad ny rutin vid temperaturavvikelser!

Susanne Davidsson, Claims Specialist Avvikelser 

Vill du också minska ditt matsvinn?

Hör av dig till oss så ser vi hur vi tillsammans kan rädda ännu mer mat!

© 2023 Sustainable Food Waste SFW AB