SFW Mottagare

SFW Appen ger dig ett tydligt resultat om hur ett livsmedels hållbarhet har påverkats av en temperaturavvikelse och visar hur länge livsmedlet går att konsumera. 

Skärmavbild 2023-08-30 kl. 14.25.59

Färre hål i hyllan

”Hål i hyllan” kan orsaka stora problem för dagligvaruhandeln. Enligt en internationell vetenskaplig studie sänker hålen i hyllorna försäljningen i Europeiska dagligvarubutiker med 3,7%. Det låter kanske inte så farligt, men för exempelvis Coop City i Karlstad skulle det motsvara att 111 kunder om dagen helt enkelt tog sovmorgon. Hela dagen.

Med SFW Appen kan du enkelt bedöma hur bäst före-datumet har påverkats vid en konstaterad temperaturavvikelse. En oberoende och vetenskapligt säkerställd bedömningsgrund som hjälper dig att att minimera risken för onödiga returer, hål i hyllan och missade försäljningstillfällen. 

Klipp som säljer

I en livsmedelskedja som för närvarande präglas av höga priser blir det allt viktigare att erbjuda attraktiva kampanjer som lockar kunder. Hållbara produkter har ofta ett högre pris, vilket för närvarande inte är särskilt efterfrågat.

Att erbjuda räddade livsmedel med ett förkortat bäst före-datum till nedsatta priser utgör en hållbar kampanjstrategi som attraherar kunder, särskilt i den nuvarande klimatet då många värdesätter möjligheten att minska sina inköpskostnader.

Med SFW Appens funktion att visa antalet återstående bäst före-dagar, blir det enkelt för kylkedjan att fatta välgrundade beslut om att rädda livsmedel och samtidigt maximera lönsamheten.

Reklamationer

Vid temperaturavvikelser uppstår ofta reklamationer. Ett ärende som involverar alla i kylkedjan som blivit bruten, från avsändare, via transportör, till mottagare. Ibland är ett reklamationsärende väldigt lätt att lösa men det kan också upplevas som långdraget, tidskrävande och kostsamt.

Problemet är ofta att det inte finns en gemensam syn på hur hållbarheten har påverkats och hur godset ska hanteras.

Med SFW Appen får kylkedjan fullständig information och en gemensam bedömningsgrund för att besluta om att rädda livsmedlet. 

En hållbar aktör

Oavsett om ni är en stor livsmedelsbutik eller en liten lokal restaurang, statligt eller ett privat företag finns ett värde i att utveckla hållbarhetsarbetet. Vi hjälper er att uppnå kraven, men också kommunicera hållbarhetsarbetet så att det blir begripligt – för alla.

Hållbarhetskommunikation är inte vilken kommunikation som helst. Den måste vara grundad, öppen och tillförlitlig. Och för att nå ut till alla intressenter behöver den dessutom vara kreativ, inspirerande och engagerande. Det hjälper vi er med. Tillsammans skapar vi faktabaserad kommunikation till både interna och externa målgrupper. Kommunikation som når fram, på riktigt.

Tjäna pengar

En gemensam bedömningsgrund för att enkelt fatta beslut om att rädda livsmedel, vilket inte bara effektiviserar hanteringen för alla i kylkedjan utan också säkerställer att produkterna kommer alla till godo istället för att gå till spillo. Färre retursändningar och inga hyllor som står tomma. Möjligheten att erbjuda räddade livsmedel till rabatterade priser, vilket är en hållbar kampanjstrategi som attraherar kostnadsmedvetna kunder.

Med SFW Appen undviker alla involverade parter ekonomiska förluster, matsvinn och en negativ klimatpåverkan. 

Att använda SFW Appen är att vara rädd om alla värden, såväl miljömässiga som ekonomiska och sociala. Att minimera matsvinn för produkter som fortfarande har hållbarhet kvar ger positiva effekter i alla dessa avseenden.

Vi använder SFW Appen för att slippa neka mottag av gods på grund av en temperaturavvikelse. Istället planerar vi om vår meny och ser till att använda livsmedlet i tid. Det är både hållbart och bra för företaget!

Sara Uddén
Köksansvarig på Borgeby Stenungsbageri & Kafé

ANVÄNDER SFW APPEN

OCH MÅNGA FLER

Bra för företaget, ännu bättre för samhället

Prata med oss så visar vi hur du enkelt kan både spara pengar och rädda livsmedel med SFW Appen.

© 2023 Sustainable Food Waste SFW AB