SFW Transportör

 SFW Appen ger dig ett tydligt resultat om hur ett livsmedels hållbarhet har påverkats av en temperaturavvikelse och visar hur länge livsmedlet går att konsumera. 

Spara pengar

Appen är utformad för att tydligt visualisera den procentuella minskningen i bäst före-dagar efter att en temperaturavvikelse har inträffat. Denna procentuella minskning kan utgöra grunden för att beräkna ersättning för varuvärdesminskning och restvärde som uppstår när bäst före-datum förkortas på grund av en temperaturförändring.

Nu är det enklare för alla i kedjan att fatta beslut om restvärde och ersättning av produkter som utsatts för temperaturavvikelser!

Retursändningar

SFW Appen ger kylkedjan en gemensam bedömningsgrund för att enkelt fatta beslut om att rädda livsmedel, vilket effektiviserar hanteringen för alla i kylkedjan och minskar antalet returer på grund av en osäkerhet kring bäst för-datumet.

Retursändningar påverkar fyllnadsgraden för transportören vilket skapar ineffektivitet längs hela kylkedjan. Vidare innebär det en ökad miljöpåverkan, eftersom det blir en retur som ofta går tillbaka hela vägen till avsändaren eller stannar på en terminal på vägen.

Med SFW Appen får kylkedjan fullständig information och en gemensam bedömningsgrund för att besluta om att ta emot eller returnera livsmedlet. 

Reklamationer

Vid temperaturavvikelser uppstår ofta reklamationer. Ett ärende som involverar alla i kylkedjan som blivit bruten, från avsändare, via transportör, till mottagare. Ibland är ett reklamationsärende väldigt lätt att lösa men det kan också upplevas som långdraget, tidskrävande och kostsamt.

Problemet är ofta att det inte finns en gemensam syn på hur hållbarheten har påverkats och hur godset ska hanteras.

Med SFW Appen får kylkedjan fullständig information och en gemensam bedömningsgrund för att besluta om att rädda livsmedlet. 

En hållbar aktör

Oavsett om ni är en stor livsmedelsbutik eller en liten lokal restaurang, statligt eller ett privat företag finns ett värde i att utveckla hållbarhetsarbetet. Vi hjälper er att uppnå kraven, men också kommunicera hållbarhetsarbetet så att det blir begripligt – för alla.

Hållbarhetskommunikation är inte vilken kommunikation som helst. Den måste vara grundad, öppen och tillförlitlig. Och för att nå ut till alla intressenter behöver den dessutom vara kreativ, inspirerande och engagerande. Det hjälper vi er med. Tillsammans skapar vi faktabaserad kommunikation till både interna och externa målgrupper. Kommunikation som når fram, på riktigt.

Färre avvikelser

Med SFW Appens kraftfulla analysverktyg får du en kontroll över temperaturavvikelserna i din försörjningskedja genom att utnyttja data som inte bara ökar insikten utan även genererar mätbara värden. Vårt innovativa analysverktyg ger dig djupgående insikter om temperaturavvikelsernas frekvens, tidpunkter, platser, de påverkade produkterna och de specifika sändningarna som berörs.

SFW Appens analysverktyg är utformat för att sätta dig i förarsätet när det gäller temperaturhantering. Genom att spåra när temperaturavvikelser inträffar och var de uppstår kan du identifiera områden med förbättringspotential och vidta åtgärder i realtid för att skydda dina produkter och din rykte.

Appen är så enkel att använda! I våra egna system har vi all data vi behöver och i appen är det ett naturligt och tydligt flöde över hur jag ska mata in informationen. Oftast tar det hela inte mer än 1 minut! SFW Appen är ett verktyg som har blivit en uppskattad ny rutin vid temperaturavvikelser!

Susanne Davidsson
Claims Specialist Avvikelser på Frigoscandia

ANVÄNDER SFW APPEN

OCH MÅNGA FLER

Bra för företaget, ännu bättre för samhället

Prata med oss så ska vi visa hu du enkelt kan spara pengar och rädda mat med SFW Appen!

© 2023 Sustainable Food Waste SFW AB