SFW Transportör

Med en effektiv och lättanvänd tjänst för att säkerställa hållbarhet vid en temperaturavvikelse sparar du tid, pengar och minskar matsvinn. 

Minskade kostnader

Temperaturavvikelser är ofta en av de största kostnadsposterna i reklamationsstatistiken, särskilt när utomhustemperaturen stiger. 

Med SFW appens alla funktioner slipper ni kostnader för livsmedel som tidigare har kasserats på felaktiga grunder. Nu kan ni säkerställa hållbarheten och minska era kostnader samtidigt som ni räddar livsmedel!

Inga onödiga returer

Retursändningar uppstår ofta vid temperaturavvikelser. Det påverkar fyllnadsgraden, ger en ökad miljöpåverkan och kan dessutom resultera i stora kostnader. 

Med SFW Appen kan ni tydligt visa hur godset har påverkats och argumentera för att mottagaren ska omhänderta och ta emot godset. 

Färre reklamationer

Reklamationer som uppstår vid temperaturavvikelser är ofta långdragna, tidskrävande och kostsamma. Problemet är ofta att det inte finns en gemensam syn på hur hållbarheten har påverkats och hur godset ska hanteras, vilket ofta leder till tvister. En jobbig process för alla involverade parter!

Med SFW Appen får ni ett oberoende, vetenskapligt säkerställt underlag som alla parter kan förhålla sig till och fatta beslut utifrån!

Tydligare hållbarhet

Det ökade intresset för etik, ekologi och socialt ansvar har lett till att livsmedelsbutiker idag måste arbeta med hållbarhet för att minska matsvinn och miljöpåverkan. För att det ska slå igenom är det viktigt att budskapet även når intressenterna. 

Med SFW Appen kan ni visa att ni som transportör bidrar till att rädda livsmedel och minska miljöpåverkan. Vi hjälper er i marknadsföringen av ert hållbarhetsarbete och visar er tydliga koppling till agenda 2030. Något som samtliga intressenter värdesätter!

Minska antalet avvikelser

En översiktlig och samlad vy över dina temperaturavvikelser ger dig data som gör att du kan minska dina temperaturavvikelser. Med SFW Analys ser du vilka produkter som oftast utsätts för temperaturavvikelser, vilka sändningar, den genomsnittliga uppmätta temperaturen, vilka sändningar och vilka mottagare.

Vi hjälper dig att ta reda på vilka transporter som är lönsamma för dig, bakomliggande orsaker och hur du kan minska antalet temperaturavvikelser. 

Appen är så enkel att använda! I våra egna system har vi all data vi behöver och i appen är det ett naturligt och tydligt flöde över hur jag ska mata in informationen. Oftast tar det hela inte mer än 1 minut! SFW Appen är ett verktyg som har blivit en uppskattad ny rutin vid temperaturavvikelser!

Susanne Davidsson
Claims Specialist Avvikelser på Frigoscandia

ANVÄNDER SFW APPEN

OCH MÅNGA FLER

Bra för företaget, ännu bättre för samhället

Prata med oss så ska vi visa hu du enkelt kan spara pengar och rädda mat med SFW Appen!

© 2023 Sustainable Food Waste SFW AB