Bäst före-datum

SFW Appen ger ett tydligt resultat om hur ett livsmedels hållbarhet har påverkats av en temperaturavvikelse och visar hur länge livsmedlet går att konsumera kopplat till bäst före-datum.

Nu slipper livsmedelsaktörer i kylkedjan att kassera livsmedel på grund av en osäkerhet kring hållbarheten!

Värdeminskning

Appen är utformad för att tydligt visualisera den procentuella minskningen i bäst före-dagar efter att en temperaturavvikelse har inträffat. Denna procentuella minskning kan utgöra grunden för att beräkna ersättning för varuvärdesminskning och restvärde som uppstår när bäst före-datum förkortas på grund av en temperaturförändring.

Nu är det enklare för alla i kedjan att fatta beslut om restvärde och ersättning av produkter som utsatts för temperaturavvikelser!

Vidareförsäljning

Det finns många goda initiativ i samhället vars fokus ligger på att minska matsvinn i ledet mellan butiker och konsumenter. De volymer SFWs försäljningskanal har för avsikt att ta till vara på, finns i de dolda stegen före butik och restaurang. Det handlar om livsmedel som är svåra för varuägare att hitta köpare till.

Vår försäljnigsplattform kopplar samman varuägare och mottagare för att underlätta informationsdelning och transporten från platser där överskott uppkommit. Produkterna som är aktuella har god hållbarhet, men hållbarheten är för kort för att hanteras genom de ordinarie kanalerna i försörjningskedjan.

Donationsportal

Den sociala och ekonomiska utsattheten är påtaglig i hela landet och med hjälp av donationer kan vi underlätta tillvaron för människor som verkligen lever på marginalen. Maten är en viktig del av Stadsmissionens sociala arbete. Under 2023 serverade de 4500 frukostar och 9000 varma måltider i veckan i sina sociala verksamheter. Genom att erbjuda medlemskap i Matmissionen förmedlade Stadsmissionen ett regelbundet matstöd till närmare 25 0000 människor som lever i matfattigdom.  

Produkter med en för kort hållbarhet för att hanteras genom de ordinarie kanalerna i försörjningskedjan kan doneras till Stadsmissionen via SFWs donationsportal. Vi tar hand om allt spårbarhetsarbete som behöver redovisas. Stadsmissionen hämtar upp godset och ni får ett donationsintyg som visar att ni har räddat livsmedel från matsvinn.

Analysverktyg

Med SFW Appens kraftfulla analysverktyg får du en kontroll över temperaturavvikelserna i din försörjningskedja genom att utnyttja data som inte bara ökar insikten utan även genererar mätbara värden. Vårt innovativa analysverktyg ger dig djupgående insikter om temperaturavvikelsernas frekvens, tidpunkter, platser, de påverkade produkterna och de specifika sändningarna som berörs.

SFW Appens analysverktyg är utformat för att sätta dig i förarsätet när det gäller temperaturhantering. Genom att spåra när temperaturavvikelser inträffar och var de uppstår kan du identifiera områden med förbättringspotential och vidta åtgärder i realtid för att skydda dina produkter och din rykte.

En komplett lösning för matsvinn

En hållbar livsmedelslogistik utvecklas med nya smarta affärsmodeller och teknik där vi ser SFW Appen som en fin lösning för att kunna rädda och redistribuera livsmedel baserat på best practise och vad vi önskar vore en branschstandard!

Fredrik Danielsson
Kvalitets- & Hållbarhetschef på Frigoscandia

ANVÄNDER SFW APPEN

OCH MÅNGA FLER

Intresserad av att rädda livsmedel?

Prata med oss så visar vi hur du enkelt kan rädda livsmedel med SFW Appen. 

© 2023 Sustainable Food Waste SFW AB