Vad är SFW Appen?

SFW Appen är den oberoende lösningen där livsmedelsbranschen möts och gemensamt enas för att minska matsvinn och rädda livsmedel. En digital applikation där livsmedelsbutiker, restauranger, grossister och transportörer kan säkerställa kvarvarande hållbarhet vid en temperaturavvikelse så att livsmedel inte kasseras på felaktiga grunder. SFW Appen sparar pengar och tid för både mottagare och avsändare och kan användas i din telefon, surfplatta eller dator.

Matsvinn

Runt om i världen går 1 av 9 personer och lägger sig hungriga (FAO, 2022). 

Trots denna chockerande statistik kasseras nästan 40% av all mat som produceras i världen (WWF, 2021). 

Temperaturavvikelser i kylkedjan står för 10% av det globala matsvinnet, till ett värde av 120 miljarder dollar (EUFIC, 2021). 

Utöver det har Rysslands invasion av Ukraina fått priserna på mat, bränsle och konstgödsel att skjuta i höjden (WFP, 2022). 

Dessa faktorer, tillsammans med klimatkrisen och covid-19-pandemin, gör frågan om det finns tillräckligt med livsmedel, till ett aktuellt, brådskande och globalt problem. 

Digital infrastruktur för att minska matsvinn

“Vi nöjer oss inte med att vår lösning fungerar – vi ska fortsätta digitalisera livsmedelskedjan”

Företaget SFW

Vi kommer från livsmedelskedjan och har uppmärksammat problemet med egna ögon. 

Vårt företag består av personer från transport och butiksledet, en mikrobiolog, temperaturexpert, förpackningsingenjör och systemutvecklare.

Tillsammans med vetenskapliga institut, transportörer och mottagare har vi skapat en enkel lösning för hela livsmedelskedjan.

Med vårt unika verktyg ser vi till att livsmedelskedjan hanterar sitt tempererade livsmedel mer hållbart än någonsin!

Nu kan de fokusera på sin kärnverksamhet och inte ödsla tid på temperaturavvikelser.

© 2023 Sustainable Food Waste SFW AB