Vad är SFW Appen?

SFW Appen är den oberoende lösningen där livsmedelsbranschen möts och gemensamt enas för att minska matsvinn och rädda livsmedel. En digital applikation där producenter, butiker, restauranger, storhushåll, grossister och transportörer kan säkerställa kvarvarande hållbarhet vid en temperatur-
avvikelse så att livsmedel inte kasseras på felaktiga grunder. SFW Appen sparar pengar och tid för både mottagare och avsändare och kan användas i din telefon, surfplatta eller dator.

Matsvinn

Runt om i världen går 1 av 9 personer och lägger sig hungriga (FAO, 2022). 

Trots denna chockerande statistik kasseras nästan 40% av all mat som produceras i världen (WWF, 2021). 

Temperaturavvikelser i kylkedjan står för 14% av det globala matsvinnet, till ett årligt värde av 112 miljarder dollar (EUFIC, 2021). 

Utöver det har Rysslands invasion av Ukraina fått priserna på mat, bränsle och konstgödsel att skjuta i höjden (WFP, 2022). 

Dessa faktorer, tillsammans med klimatkrisen och covid-19-pandemin, gör frågan om det finns tillräckligt med livsmedel, till ett aktuellt, brådskande och globalt problem. 

Digital infrastruktur för att minska matsvinn

“Vi nöjer oss inte med att vår lösning fungerar – vi ska fortsätta digitalisera livsmedelskedjan”

Företaget SFW

Vi kommer från livsmedelskedjan och har uppmärksammat problemet med egna ögon. 

Vi har erfarenhet inom mikrobiologi, livsmedelssäkerhet, systemutveckling och hantering av tempererat livsmedel i kylkedjan. 

Tillsammans med vetenskapliga institut har vi skapat en enkel och effektiv lösning för alla som hanterar tempererat livsmedel i sin försörjningskedja. 

Med vårt unika verktyg får kylkedjan fullständig information och en gemensam bedömningsgrund för att besluta om att rädda livsmedlet. 

© 2023 Sustainable Food Waste SFW AB