Sustainable Food Waste och Agenda 2030

Jacob Petersson, Nazih Hazime

Sustainable Food Waste
2021-06-10

Agenda 2030

Klimatförändringar och en växande världsbefolkning kräver en hållbar samt ansvarsfull hantering av livsmedel. FN har gett världen en gemensam ram och riktning för hållbar utveckling. Sustainable Food Waste har valt att införliva tre av FN:s 17 globala hållbarhetsmål, vilka är de mest relevanta för den verksamhet vi bedriver.

Mål 9: Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

Livsmedelskedjan är en viktig del av Sveriges infrastruktur. Innovation är en nödvändighet för företagens relevans i framtiden. Sustainable Food Waste tror att innovation bidrar till en mer hållbar infrastruktur. Vårt innovativa temperatur-koncept kan hjälpa företagen att nå sina miljö samt hållbarhetsmål och bidra till ett mer klimatsmart samhälle.

Mål 12: Hållbar konsumtion och produktion

Enligt mål 12 ska det globala matsvinnet halveras till år 2030. Sustainable Food Waste appen bidrar till ett minskat matsvinn genom att mindre mat slängs på felaktiga grunder och istället säljs till konsumenter med information om produktens förkortade hållbarhet.

Mål 13: Bekämpa klimatförändringarna

Det globala matsvinnet är världens tredje största utsläppare av växthusgaser. Det betyder att vi har mycket att bidra med. Med Sustainable Food Waste appen kan företagen i livsmedelskedjan uppnå en minskad miljöpåverkan genom att reducera matsvinnet orsakat av temperaturavvikelser.